vasárnap, 06 december 2020 21:08

Decemberi áfa választások – alanyi adómentesség

Írta:
Értékelés:
(0 szavazat)

Minden évben, december hónapban lehet megtenni bizonyos adózási választásokat a jövő évre vonatkozóan. Ezeket a választásokat változásbejelentő nyomtatványon kell bejelenteni az adóhivatal felé. Többek között ilyenkor választhatnak az áfa alanyok a következő évre alanyi adómentességet, és ilyenkor választhatnak az alanyi adómentesek a jövő évre áfa alanyiságot.

Ezeket a bejelentéseket csak akkor kell megtenni, ha változtatni szeretnénk a jelenlegi adózási módunkon.

Alanyi adómentesség választása

Azok az áfa alanyok, akik 2021. január 1-től kezdődően alanyi adómentességet szeretnének választani, ezt 2020. december hónapban megtehetik, ha az ehhez szükséges bevételi értékhatárnak megfelelnek.

Akkor lehet a jövő évtől kezdődően alanyi adómentességet választani, ha az idei bevétel, és ha volt tavalyi év, akkor a tavalyi bevétel összege is belefért az alanyi adómentes évi 12 millió forintos értékhatárba. Ha valamelyik év nem volt teljes év, akkor évesítve kell megnézni a bevételt, ami azt jelenti, hogy a bevétel összegét el kell osztani a működés napjainak a számával és meg kell szorozni az év napjainak a számával. Ha ez az összeg kisebb 12 millió forintnál, akkor lehet választani a következő évtől alanyi adómentességet.

Például ha valaki 2020. szeptember 1-jén alakult és az idei bevétele 2.800.000,- Ft, akkor az  évesített bevételének összege 8.400.000,- Ft, tehát lehet alanyi adómentességet választania a következő évtől. A számítás menete ebben az esetben: a 2.800.000,- Ft-ot elosztjuk a működés napjainak a számával, ami jelen esetben (30+31+30+31) 122 és ezt megszorozzuk 366-tal, az eredmény 8.400.000,- Ft.

Ha valaki például 2019. november 2-án alakult, és a 2019. évi bevétele 2.300.000,- Ft volt, a 2020-as bevétele pedig mondjuk 2.000.000,- Ft, akkor nem választhat 2021-től alanyi adómentességet, mert 2019-ben átlépte az értékhatárt, amit így számolunk ki: 2.300.000 / 60  x 365 = 13.991.667,- Ft. (2019-ben 60 napot működött.)

Mely bevételeket kell figyelembe venni?

A bevételt a kibocsátott számlákon szereplő teljesítési időpont alapján kell figyelembe venni, összeszámolni, akár megkaptuk az összeget, akár nem. Az értékhatár számításánál az áfa nélküli, nettó összeg számít.

Az áfa törvény 188. § (3) bekezdése tartalmaz olyan bevételeket, amelyeket nem kell figyelembe venni ennél az értékhatár számításánál, például a vállalkozás tárgyi eszköz értékesítéseit, bizonyos tárgyi adómentes szolgáltatások ellenértékét, bizonyos külföldi bevételeket. Ha volt ilyen bevétele a vállalkozásnak, akkor azt természetesen figyelmen kívül kell hagyni az értékhatár számításánál.

Ha vásároltunk tárgyi eszközt a közelmúltban

Az alanyi adómentesség választásánál vegyük figyelembe, hogy: ha az elmúlt 60 hónapban vásároltunk olyan tárgyi eszközt, illetve 2007. december 31-e után olyan ingatlant, amelyiknek az áfáját levontuk, visszaigényeltük, és a jövő évre vonatkozóan alanyi adómentességet választunk, akkor előfordulhat, hogy a levont áfa egy részét vissza kell majd fizetni. (Áfa törvény 135. §)

A szabály úgy szól, hogy a tárgyi eszközt 60 hónapig áfás tevékenységhez kell használni, ha az áfáját levontuk. Ha ez a tárgyi eszköz 2007. december 31-e után vásárolt ingatlan, akkor pedig 240 hónapig kell áfás tevékenységhez használni, ha az áfáját részben vagy teljes összegben levontuk. Ha ez az idő még nem telt el, és időközben alanyi adómentességet választunk, akkor lehet visszafizetendő áfánk, mert az alanyi adómentesség időszaka alatt minden év végén meg kell nézni, hogy arra az évre mennyi áfa jutott a levont áfából, és azt áfa bevallásban be kell vallani és vissza kell fizetni. Ennek tudatában válasszuk az alanyi adómentességet!

Például: 2015-ben vásároltam egy ingatlant, aminek az 5.000.000,- Ft áfáját visszaigényeltem. Eddig áfa alanyként áfás tevékenységhez használtam az ingatlant, 2021. január 1-től viszont alanyi adómentességet választok. Ebben az esetben 2021. december hónapról áfa bevallást fogok beadni, és a visszaigényelt áfa 1/20-ad részét be fogom vallani fizetendő áfaként és be fogom fizetni. Ez jelen esetben 250.000,-Ft-ot jelent a következő évek mindegyikében mindaddig, amíg az ingatlan a vállalkozás tulajdonában van és alanyi adómentes leszek, és a vásárlástól számított 240 hónap el nem telt. Az utolsó évben természetesen a még hátralévő időarányos részre fizetek.

 

yes 3100993 1280

 

Áfa alanyiság választása

Az alanyi adómentesen működő vállalkozás, ha 2021. január 1-től kezdődően szeretne áfa alany lenni, akkor ezt a választását 2020. december hónapban kell az adóhivatal felé bejelentenie.

Adószám változás

Ha valaki alanyi adómentességet választott, vagy tárgyi adómentes tevékenységet végez, akkor az adószámának 9. jegye 1-es. Ha bejelentkezik az áfa hatálya alá, akkor ez az 1-es az áfa alanyiság kezdő napjától 2-esre változik.

Ha valaki jelenleg áfa alany, akkor az adószámának a 9. jegye jelenleg 2-es. Ha 2021. január 1-től kezdődően alanyi adómentes lesz, akkor az adószámának a 9. jegye 1-es lesz.  

Pénzforgalmi bankszámla fenntartása

Az alanyi adómentes egyéni vállalkozóknak jelenleg nem kötelező pénzforgalmi bankszámla fenntartása, az áfa alanyoknak és az alanyi adómentes gazdasági társaságoknak viszont igen. Tehát ha az áfa alany egyéni vállalkozó alanyi adómentes lesz, akkor megszüntetheti a pénzforgalmi bankszámláját. Viszont ha az alanyi adómentes egyéni vállalkozó áfa alany lesz, akkor pedig nyitnia kell pénzforgalmi bankszámlát.

Dajka Edit

Megjelent: 4805 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 07 december 2020 09:31

Kapcsolódó elemek

Média

Minden évben, december hónapban lehet megtenni bizonyos adózási választásokat, például az alanyi adómentesség választását a jövő évre vonatkozóan.
További cikkek a kategóriában: « Alanyi adómentesség
  • Minta

    Reklám helye