2016. szeptember 03., szombat 16:54

Iskolakezdési támogatás - béren kívüli juttatás Kiemelt

Írta:
Értékelés:
(0 szavazat)

Az iskolakezdési támogatás béren kívüli juttatásnak minősül, ami azt jelenti, hogy a munkavállalót nem terheli adófizetési kötelezettség, a munkáltatónak pedig alacsonyabb mértékű adót kell fizetnie ezen juttatás után.

Iskolakezdési támogatást adhat a munkáltató azoknak a munkavállalóinak, akiknek a gyermeke közoktatási intézményben tanul. A juttatás utalvány formájában adható, és a munkavállaló 2016. december 31-ig használhatja fel azt tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására.

I. Kérdések és válaszok az iskolakezdési támogatásról:

1.Ki minősül munkáltatónak?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai alapján munkáltatónak minősül, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, valamint a béren kívüli juttatás tekintetében munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is.

2.  Ki a munkavállaló?

Munkavállalónak minősül a munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. Nincs munkaidő limit meghatározva a törvényben, tehát nem előírás a teljes munkaidő.

3.Mikor adható iskolakezdési támogatás?

A tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig adható, tehát 2016. július 3-tól 2016. december 31-ig, utalvány formájában.

4.Kinek adható kedvezményesen?

Annak a dolgozónak, aki gyermeke után családi pótlékra vagy hasonló ellátásra jogosult, és a vele közös háztartásban élő házastársnak. A családi pótlékra jogosult, köznevelésben részesülő tanulók után adható.

5.Mi a feltétele a juttatásnak?

A munkavállaló nyilatkozik a munkáltató felé arról, hogy jogosult a juttatásra.

6.Milyen összeg adható?

Kedvezményesen iskolakezdési támogatás címén tanulónként a minimálbér 30 százaléka adható, ez jelenleg 33.300,- Ft / tanuló. A munkáltató magasabb összeget is adhat, de az efölötti rész után magasabb adófizetési kötelezettség terheli.

7.Mire használható fel az utalvány?

Tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására.

8.Hol használható fel az utalvány?

Azokban az üzletekben lehet az utalvánnyal fizetni, amelyek szerződést kötöttek a kibocsátóval.

9.Milyen formában adható az iskolakezdési támogatás?

Papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott - utalvány formájában.

10.Kell-e cafetéria az iskolakezdési támogatáshoz?

Nem kell, de ha van a munkáltatónál cafetéria, akkor annak része, vagyis beleszámít. Tehát ha a dolgozó kimerítette a béren kívüli juttatás kedvezményes, éves 200.000,- Ft-os határát, akkor már nem kaphatja béren kívüli juttatásként.

11.Mennyi adó terheli a munkáltatót?

Béren kívüli juttatás esetében a juttatott összeg, maximum tanulónként 33.300,- Ft-nak az 1,19-szerese után 15% szja és 14% eho, összesen 34,51 %. Amennyiben a munkáltató magasabb összeget biztosít, akkor az efölötti összeg esetében az 1,19-szerese után 15% szja és 27% eho, összesen 49,98 %. Ez utóbbit kell akkor is fizetni, ha a dolgozó kimerítette az éves 200.000,- Ft-os határt a béren kívüli juttatásokra. Ezt az adókötelezettséget a juttatás hónapjáról szóló ’08-as bevallásban kell bevallani.

12.Kaphat-e a munkavállaló több munkáltatótól kedvezményes iskolakezdési támogatást?

Igen, mert a béren kívüli juttatásokra vonatkozó évi 200 ezer forintos keretet munkáltatónként kell figyelembe venni.

13.Kell-e adózni a dolgozónak?

Nem. A munkavállalónak adót fizetni nem kell, amennyiben a jogosultsága fennáll.

14.Kaphat-e mindkét szülő?

Igen, ha házasságban élnek.

15.Elszámolhatja-e a vállalkozás költségként a juttatás összegét?

Igen, az utalványokra fordított összeget személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, amely a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének B)3. pontja szerint nem adóalapot növelő tétel.

 

II. Vonatkozó jogi szabályozás:

Béren kívüli juttatások

71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak

e) iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész;

(4) A kifizető az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe.

(6) E § alkalmazásában

a) munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is;

b) munkavállalónak minősül a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is;

….

g) iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató a köznevelésben (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító - papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott - utalvány formájában juttat, feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa, és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz;

 

  • Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (4) bekezdés a 14 %-ról, a 3. § (1) ba) a 27 %-ról.

 

  • Ki kaphat családi pótlékot?

A szabályokat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény tartalmazza.

  • Ki részesül köznevelésben?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodások, általános iskolások, gimnazisták, szakközépiskolások, szakiskolások, alapfokú művészetoktatásban tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek.

 

III.  Kapcsolódó tájékoztatás

NAV

2016.08.17.

Iskolakezdési támogatás a munkahelyeken

 

Az iskolakezdési támogatás béren kívüli juttatás, amit a szülők tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására használhatnak fel. A támogatást – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – 2016. július 3-tól december 31-ig beváltható – utalvány formájában kaphatják azok, akiknek gyermeke közoktatási intézményben tanul.

Iskolakezdési támogatást kaphat az, aki közoktatásban tanuló gyermeknek, tanulónak családi pótlékra vagy bármely uniós tagállamban hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja vagy annak vele közös háztartásban élő házastársa. A támogatáshoz a munkahelyen kell nyilatkozni arról, hogy a munkavállaló megfelel a feltételeknek.

Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összeg, 2016-ban maximum 33 300 forint, ami több gyerek esetében többszöröződik. Az iskolakezdési támogatás abban az évben adható először, amikor az igénylő gyermeke megkezdi általános iskolai tanulmányait.

Az iskolakezdési támogatás után az adót a munkáltatónak kell megfizetnie. Az adó alapja a juttatás 1,19-szerese. A juttatást 15 százalékos mértékű szja és 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli.

 

http://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Iskolakezdesi_tamogat20160817.html

 

IV. MELLÉKLET: NYILATKOZAT MINTA ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ

Letölthető: néhány centivel lejjebb, a mellékletekből.

 Dajka Edit

Megjelent: 1204 alkalommal Utoljára frissítve: 2016. szeptember 22., csütörtök 12:42
További cikkek a kategóriában: « Dolgozó felvétele

Kitűzött cikk

  • Reklám helye

Please publish modules in offcanvas position.